kjonnsforskning.no
Vibeke Blaker Strand
Hvordan skal retten til trosfrihet og retten til vern mot diskriminering avveies i forhold til hverandre?
Vibeke Blaker Strand

Etternavn:
Strand
Fornavn:
Vibeke Blaker

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Oslo
Stilling:
stipendiat
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
cand.jur.
Disiplin:
jus
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet