kjonnsforskning.no
Trine Annfelt

Ideer om (hetero)seksualitet spiller en avgjørende rolle i familiepolitikken.

Trine Annfelt

Etternavn:
Annfelt
Fornavn:
Trine

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
NTNU
Stilling:
førsteamanuensis
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
pedagogikk

Trine Annfelt er formelt utdannet med pedagogikk som fag, men anser sitt fagområde i dag som kjønnsforskning.
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet