kjonnsforskning.no
Kjersti Fjørtoft
Offer er ikke noe man er, men noe man gjøres til, og det begrenser dine muligheter til å være medborger.
Kjersti Fjørtoft

Etternavn:
Fjørtoft
Fornavn:
Kjersti

Ansettelsesforhold

Arbeidssted:
Universitetet i Tromsø
Stilling:
postdoktor
Nettsted:

Utdanning

Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
filosofi
Publisert: 15.04.2008
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet