kjonnsforskning.no

Forskere

Disse forskerne har vært tilknyttet forskningsprogrammet Kjønnsforskning: Kunnskap, grenser, endring.

Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
psykologi
Utdanningsgrad:
cand.philol.
Disiplin:
nordisk
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
pedagogikk
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
pedagogikk
Utdanningsgrad:
dr.philos.
Disiplin:
sosialantropologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
mag.art.
Disiplin:
sosialantropologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
tverrfaglige kulturstudier
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
kulturvitenskap
Utdanningsgrad:
mag.art.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.scient.
Disiplin:
idrettsvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
kulturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
filosofi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
cand.philol.
Disiplin:
etnologi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
historie
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.juris.
Disiplin:
jus
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosialantropologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosialantropologi
Utdanningsgrad:
ph.d.
Disiplin:
filosofi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
statsvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
dr.philos.
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
medier og kommunikasjon
Utdanningsgrad:
ph.d.
Disiplin:
litteraturvitenskap
Utdanningsgrad:
cand.philol.
Utdanningsgrad:
cand.sociol.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
dr.art.
Disiplin:
religionssosiologi
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
statsvitenskap
Utdanningsgrad:
cand.oecon.
Disiplin:
sosialøkonomi
Utdanningsgrad:
cand.polit.
Disiplin:
statsvitenskap
Utdanningsgrad:
cand.jur.
Disiplin:
jus
Utdanningsgrad:
dr.polit.
Disiplin:
sosiologi
Utdanningsgrad:
cand.polit.
Disiplin:
geografi
Utdanningsgrad:
cand.philol.
Disiplin:
nordisk litteratur
Utdanningsgrad:
cand.polit.
Disiplin:
sosialantropologi
© KILDEN. Nettpresentasjon av forskningsprogrammet
Kjønnsforskning: kunnskap, grenser, endring 2001—2007
utarbeidet av KILDEN for Norges forskningsråd.
KILDEN
Forskningsrådet